Hellingsbeton

Meer

Om sterke hellingen tot zelfs 45°, zoals bijvoorbeeld inritten, gemakkelijk te betonneren gebruikt u het best hellingsbeton. De consistentieklasse is S2 (half-plastisch), maar bij het trillen, krijgt het beton schijnbaar een normale vloeibaarheid. Na het trillen, verstijft het beton tot zijn oorspronkelijke staat en blijft het stevig op zijn plaats.