Recyclage

Meer

Op haast elke werf ontstaat bijna onvermijdelijk bouwafval. Als bouwheer of aannemer wilt u bouwafval uiteraard op een verantwoorde en milieubewuste manier afvoeren. Daarvoor kunt u een beroep doen op Coopmans DC. Wij zorgen voor de correcte recyclage van tal van afvalstromen in de bouwsector.

Dit zijn de afvalfracties die wij voor u kunnen verwerken en recycleren.

  • Betonpuin ongewapend
  • Betonpuin gewapend
  • Mengpuin

Wij verwerken geen gronden of grof vuil (plastiek, hout, asbest, cellenbeton…).

Deze gerecycleerde materialen bieden wij te koop aan.

  • Betonpuin 0/40
  • Breek/zeefzand
  • Mengpuin 0/40
  • Gewassen zand