Uitgewassen beton

Meer

Dit beton heeft een bijzonder esthetisch effect. Het oppervlak krijgt eerst een laag oppervlaktevertrager. Vervolgens wordt die uitgewassen onder een zeer hoge druk. Meestal realiseert men dit beton met kleurstoffen en/of ondersteunende granulaten. Uitgewassen beton is geschikt voor verhardingen rond privégebouwen en voor de verfraaiing van openbare ruimtes.