Walsbeton

Meer

Walsbeton moet worden aangebracht met een zware wals, opdat het beton goed en krachtig verdicht is. Dat geeft onmiddellijke stabiliteit en een goede berijdbaarheid. Daarom is walsbeton ideaal als fundering voor wegen, fietspaden, voetpaden en bedrijfsterreinen. Licht verkeer (tot 3,5 ton) kan onmiddellijk na het afwerken toegelaten worden. Voor zwaar verkeer dient men 5 dagen te wachten. Walsbeton moet bij het aanbrengen beschermd worden tegen uitdroging.