Droog beton

Meer

Droog beton is een aardvochtig mengsel van zand, grind en cement. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als onderlaag voor bijvoorbeeld een betonverharding of een borduur. Als standaardcement gebruiken we een CEM.III/A 32,5 N LA. De minimumhoeveelheid is 0,5 m³.